• Stilguider

    Mer minimalism!

    Jag har länge förespråkat minimalism. Eller snarare modeminimalism. Vad betyder det? För mig handlar det om att göra hållbara val och medvetandegöra min konsumtion. Att äga färre plagg och bara shoppa det jag “behöver”. Slow fashion. Mitt intresse för minimalism växer och ju mer jag läser om material, hållbara klädval och capsule wardrobes desto mer börjar jag applicera samma minimalistiska tänk på andra delar…